Si të na ndihmoni

Donacione

Edhe një kontribut i vogël mund të jetë i rëndësishëm për të përmirësuar jetën e shumë njerëzve me talasemi dhe sëmundje të qelizave drapër

Donacionin tuaj mund ta bëni përmes TRANSFERIMIT

TAN BANKS, të bërë në: THADREV ASS. THALASSEMICI DREP.

BPV
Dega VR Verona - Agjencia 37

Kodi IBAN IT 91 G 0503411710000000005607

Faleminderit

 

5 për mijë

5 për mijë është destinacioni i një pjese të IRPEF se qytetari-tatimpaguesi është i detyruar të paguajë për shtetin, por mund të vendosë që të ndajë atë për subjektet mbështetëse që kryejnë shoqërore aktivitetet përkatëse (jo-fitimprurëse, hulumtime shkencore dhe shëndetësore )

Na ndihmoni duke alokuar 5 për mijë në THADREV ONLUS , me një gjest të thjeshtë që nuk përfshin ndonjë kosto shtesë .

Thjesht nënshkruani në kutinë e duhur të CUD, të modelit 730 ose të Modelit të Vetëm Individual dhe futni kodin tatimor të shoqatës në hapësirën e duhur: 93075570239 .

Zgjedhjet e destinacionit prej 8 për mijë dhe 5 për mijë IRPEF nuk janë në asnjë mënyrë alternative për njëra-tjetrën. Prandaj të dyja mund të shprehen.

Abonohuni në Buletinin tonë